e1807fa3c23b2165782a_-24-01-2019-14-21-27.jpg

maxresdefault (1)_-24-01-2019-11-47-44.jpg

7024753_326d45d664220072cfecf5cbd0742c4d_-24-01-2019-11-47-15.jpg

dat-lang-dai-hoc-phuoc-kien-16-9-tr-m2_-24-01-2019-11-49-02.jpg

 

Khu Nam đang nắm trong tay “con át chủ bài”?


Từ giữa năm 2016, thị trường bất động sản dường như không còn nghiêng về trục Đông mà trở thành cuộc đua song mã giữa khu Đông và khu Nam. Nếu như trước đó, những thông tin tích cực về hạ tầng đã khiến thị trường BĐS khu Đông tăng sức hút trong suốt một thời gian dài thì đến nay cục diện có vẻ thay đổi.

 

Từ giữa năm 2016, thị trường bất động sản dường như không còn nghiêng về trục Đông mà trở thành cuộc đua song mã giữa khu Đông và khu Nam. Nếu như trước đó, những thông tin tích cực về hạ tầng đã khiến thị trường BĐS khu Đông tăng sức hút trong suốt một thời gian dài thì đến nay cục diện có vẻ thay đổi.