e1807fa3c23b2165782a_-24-01-2019-14-21-27.jpg

maxresdefault (1)_-24-01-2019-11-47-44.jpg

7024753_326d45d664220072cfecf5cbd0742c4d_-24-01-2019-11-47-15.jpg

dat-lang-dai-hoc-phuoc-kien-16-9-tr-m2_-24-01-2019-11-49-02.jpg

 

Lựa chọn mua đất khu A, B hay khu C làng đại học


Sau khi nghe về giá cả của từng khu A, B, C làng đại học nhà bè, nhiều người thường hỏi rằng khu A có gì khác so với khu B, C ? Sao khu A lại có giá cao hơn?...

 

Sau khi nghe về giá cả của từng khu A, B, C làng đại học nhà bè, nhiều người thường hỏi rằng khu A có gì khác so với khu B, C ? Sao khu A lại có giá cao hơn?...